រូបថតសត្វចម្លែកកម្របានឃើញទាំង ២០ ដែលអ្នកនេសាទចាប់បានពីក្នុងសមុទ្រ

ធម្មជាតិ​ពិត​ជា​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​រឿងរ៉ាវ​ប្លែកៗ អាថ៌កំបាំង និង​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន ដែល​មនុស្ស​យើង នៅ​មិន​ទាន់​បាន​ដឹង​ថា​កើតមាន។ ជាក់ស្ដែង យើង​បាន​រក​ឃើញ​សត្វ​រាប់​ពាន់​ប្រភេទ នៅ​ក្នុង​ទឹក​សមុទ្រ ប៉ុន្តែ​ក៏​នៅ​តែ​មាន​សត្វ​ចម្លែក​ផ្សេង​ទៀត ដែល​យើង​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ និង​កំពុង​រស់នៅ​ទី​នោះ​ផង​ដែរ។

ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បណ្ដុំ​រូបភាព​ទាំង ២០សន្លឹក ដែល​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​អ្នក​នេសាទ ចាប់​បាន​សត្វ​ចម្លែកៗ​ចេញ​ពី​សមុទ្រ ដែល​យើង​មិន​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​ពី​មុន​មក៖