ក្របីឡើង ក មួយក្បាលអុកឡុកដេញវ័ធមនុស្សពេញផ្លូវនៅក្រុងព្រះសីហនុ (មានវីដេអូ)


ពត៍​មាន​បឋមពី ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ- ក្របី​ឡើង ក មួយ​ក្បាល​កំពុង​អុកឡុក​នៅ​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ ចាប់​ពីមក​ផ្សារ​លើ រួច​មក​តាម​ផ្លូវ​សេតេមក​ដល់​ចំណោតរ៉ា ដោយ​ដេញវធ័ ដេញជុល​មនុស្ស​អោយ​រង​របួស និង​ខូចខាត​សម្ភារ​ៈ​ខ្លះ​ទៀត​ផង​ដែរ ចាប់​ពី​ម៉ោង​ជាង​៦ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី២៦​ឧសភា​២០១៨មក។

រហូត​មក​ដល់​ម៉ោង​ជិត​៨យប់​ថ្ងៃ​ដ៍​ដែល​នេះ សមត្ថកិច្ច​កំពុង​អន្តរាគមន៍ ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​បង្ក្រាប​ឬ​ចាប់​ក្របី​នេះ​បាន​នៅ​ឡើយ ។​ចំណែក​ម្ចាស់​ក្របីក៍​មិន​ទាន់​ចេញ​មុខ​មក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ដែរ។

សូមទស្សនាវីដេអូក្របីដេញជល់មនុស្សតាមផ្លូវ​សេតេខាងក្រោម៖

បើតាមការឲ្យដឹងមុននេះ​បន្ថែម ក្របី​ឡើង ក មួយ​ក្បាល​ដែល​អុកឡុក​នៅ​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ ចាប់​ពី​ផ្សារ​លើ រួច​មក​តាម​ផ្លូវ​សេតេមក​ដល់​ចំណោតរ៉ា ដោយ​ដេញវធ័ ដេញជុល​មនុស្ស​អោយ​រង​របួស និង​ខូចខាត​សម្ភារ​ៈ​ខ្លះ​ទៀត​ផង​ដែរ ចាប់​ពី​ម៉ោង​ជាង​៦ល្ងាច​ថ្ងៃ​២៦​ឧសភា​២០១៨មក​នោះ បច្ចុប្បន្ន​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប​និង​ចាប់​បាន​ហើយ​នៅ​ចំណុច​ស្ថានីយ៍រថ​ភ្លើង។